Türkçe bilgiler

Dünya'da çocuklardan daha doğal ne olabilir!

Bu nedenle bir çiftin bir bebek sahibi olma arzusu da en mükemmel temel içgüdülerden biridir. Maalesef bir doktor muayenesinden sonra infertilite (kısır) olduğunun bilincine varan erkeklerin sayısı az değil. Buna rağmen çiftlerin çoğu ümitsizliğe kapılmıyor.

Bir anonim (adı sanı bilinmeyen) bağışçının spermiyle hamile kalmaya karar veriyorsunuz. Duygusal gücünüz sayesinde bu adımı atarken zorluk çekmiyorsunuz ve doktorunuza yahut sperma bağışı konusunda uzmanlaşmış bir merkeze başvuruda bulunuyorsunuz.

'Donogene Insemination' (Latincesi donare, yani bağışlamak, ve inserere, yani döllemek) ile anonim bir bağışçının spermlerinin doğrudan kadının döl yatağına (ana rahmine) transfer edilmesi ifade edilmektedir.

Ve bu yöntemle erkeğin kısır olduğu çiftlerin çocuk sahibi olamama sorununu aşması, hamileliği başından sonuna kadar yaşaması için bir imkandır. Ailede kalıtsal (irsi) bir hastalığın olduğunu düşünün. Normal bir hamilelikte bu kalıtsal hastalık öz çocuğa geçebilir. İşte bu yöntemle bu sorunda ortadan kalkmış olacaktır.

Son on yıl içinde sperm bankaları aracılığıyla doğan çocuklarla tanıştık, sağlıklı erkek ve kız çocuklarını ve de durumdan memnun ebeveynlerini gördük.

Erkeğin infertilitesi (kısırlığı) nedeniyle hamile kalabilmek amacıyla bağış spermi alma yönteminden yararlanma yolunu seçen çiftlerin geride nasıl zor günler bıraktıklarını tahmin etmek zor değil. Sperma kalitesini iyileştirme alanında birçok girişim maalesef istenilen başarıyla sonuçlanmadı. Bütün bu uğraşılar ve gerçekleşmeyen beklentiler erkeğin izzetinefsine dokunursa, bunun sadece anlayışla karşılanması gerekir. Çiftin her birisinin sabırlı olması ve karşılıklı anlayış göstermesi gerekmektedir. Bütün bunlar atlatılırsa, bir yabancıdan alınan sperm yardımıyla kendi çocuğuna sahip olmak için gerekli ruhsal ve fiziksel altyapı hazırlanmış olacaktır.

Şunu bilmenizde de fayda var: Bağışçı şahsı merkezimizin kartotekine almadan evvel onun sadece şahsiyetini değil, spermasının da niceliğini ve kalitesini inceliyoruz. Bunun haricinde bağışçının kanı Aids (HIV), Hepatit ve cinsel hastalıklar gibi bulaşıcı hastalıklar konusunda da sürekli tanısal testlere tabi tutuluyor.

Ancak güncel hukuki durum ve yasama nedeniyle eş cinsellerin ve bekâr bayanların yasalardaki temel mevzuatlar değişinceye kadar tedavileri mümkün değil.

Bütün bunlarla ilgili başka sorularınız olması halinde bizimle E-Posta ile kontak kurabilirsiniz. Biz de sizin başvurunuz üzerine size kendi dilinizde yanıt veririz veya türkçe konuşan bir elemanımız sizinle telefonlaşır.

E-Posta adresimiz: info@irc-hamburg.de

Yabancı spermayla yapılan tedavinin maliyeti ne olur?

Birinci çocuk için yabancı spermayla/bağışçı spermiyle tedavi, Hamburg’taki Praxis für gyn. Endokrinologie und Reproduktionsmedizin Dres. Bispink und Parner’de geniş kapsamlı konsültasyon (ayrıntılı danışma) dahil olmak üzere yapılmaktadır.

Çocuk sahibi olma çerçevesinde bağış sperma (donogene Inseminationsbehandlung) hücrelerinin rahim içine yahut kanallara enjekte edilmesinden varolan ve hastalık sandığı tarafından ödenmeyen masraflar:

  • Psikolojik danışmanlık (240 Euro) – psikolojik danışman tarafından fatura çıkarılmaktadır.
  • Tedavi masrafları (ultrason, kan tahlili, sperm transferi) için fatura tedaviyi yürüten tıbbi kurum tarafından yapılan her işlem için ayrıntılı olarak tıp doktorları ücret tarifesine uygun olarak çıkarılmaktadır.
  • Dondurulan bağış spermaları masrafları. Fatura IRC tarafından çıkarılmaktadır.

Tedavinin başlamasıyla birlikte IRC tarafından size bir defaya mahsus olmak üzere esas masraf hakkında bir fatura çıkarılmaktadır. Bu faturaya dondurulmuş spermli 9 payette dahildir. Bununla normal olarak 3 tedavi çevrimi uygulanabilmektedir.

Payetleri gönderme masrafları için size ayrıca fatura çıkarılmaktadır.

9 payet dahil olmak üzere esas masraflar (KDV’si dahil olmak üzere) 1.785,-- Euro tutmaktadır. Diğer her bir payet için de (KDV’si dahil olmak üzere) 59,50 Euro tutarında fatura kesilmektedir. En az 6 payetlik sipariş yapılmaktadır. Fazla payetin geri alınması mümkün değildir.

 E-Posta adresimiz: info@irc-hamburg.de